Historien om mental träning

Den mentala träningen är ett brett område och användbart i många andra områden än i idrotten. För att leva ett bra liv är det viktigt att ha förmågan att ge sig själv förutsättningarna för att leva och kunna fungera och må bra. Mental träning är väldigt effektivt i förberedelserna inför en prestation i såväl arbete, idrott och privat.

Vilket område bör man då undersöka för att utveckla idrottarna ännu mer om inte det fysiska? Jo det mentala, det psykologiska.

Lars Eric Uneståhl arbetade fram olika metoder för att utveckla den mentala styrkan. Självhypnos genom ljudfiler med fokus på avslappning arbetades fram inom många viktiga områden för att utvecklas och fungera och må bra som människa. Träning inom muskulär avslappning, självbild, självförtroende och målbild är några av de många träningsområden som växte fram.

Mental träning idag

Den mentala träningen är ett brett område och användbart i många andra områden än i idrotten. För att leva ett bra liv är det viktigt att ha förmågan att ge sig själv förutsättningarna för att leva och kunna fungera och må bra. Mental träning är väldigt effektivt i förberedelserna inför en prestation i såväl arbete, idrott och privat.

För att ha förutsättningarna för detta bör vi vara medvetna om att det är områden som vi själva kan påverka. Vi kan påverka vår inställning och motivation. Lär vi oss detta har vi förutsättningar för att styra och leva våra liv så som vi vill och vi mår bra av.

För att få bättre kondition gäller det att vi konditionstränar.

För att få bättre mental styrka gäller det att vi tränar oss mentalt.