Mentala färdigheter


Mentala färdigheter handlar i grund och botten hur vi talar till oss själva, hur vi reflekterar över upplevelser och tankar.
Med medvetenhet, balans och trygghet kan vi påverka oss mer än vad vi tror.