Hjärnan


  • Hjärnan är plastisk. Alltså föränderlig.
  • Hjärnan skickar signaler till nervsystemet som styr kroppen.
  • Hjärnan och nervsystemet har svårt att skilja på vad som är verklighet eller fantasi.

Så en fördel är att visualisera och fantisera det du vill ska hända. Vilken eller vilka känslor du vill ha under dagen eller under prestationen.

Testa 😁🙏