Hinder och motgångar


Under livets gång stöter vi på motgångar och hinder. Det gör vi alla. Tänk om vi har möjligheten att inte låta oss påverkas och slås ner av hinder och motgångar? vart är vi då? Vart kan vi vara påväg?