Författare: Petter Tynelius

  • Hjärnan

    Hjärnan är plastisk. Alltså föränderlig. Hjärnan skickar signaler till nervsystemet som styr kroppen. Hjärnan och nervsystemet har svårt att skilja på vad som är verklighet eller fantasi. Så en fördel är att visualisera och fantisera det du vill ska hända. Vilken eller vilka känslor du vill ha under dagen eller under prestationen. Testa 😁🙏

  • Hinder och motgångar

    Under livets gång stöter vi på motgångar och hinder. Det gör vi alla. Tänk om vi har möjligheten att inte låta oss påverkas och slås ner av hinder och motgångar? vart är vi då? Vart kan vi vara påväg?

  • Mentala färdigheter

    Mentala färdigheter handlar i grund och botten hur vi talar till oss själva, hur vi reflekterar över upplevelser och tankar.Med medvetenhet, balans och trygghet kan vi påverka oss mer än vad vi tror.